Z. Nejedlého 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Z. Nejedlého 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

Z. Nejedlého 2

052 05 Spišská Nová Ves       KONTAKTY :

   053/4426277          riaditež školy    -    Mgr. Miroslav Nováček

           053/4440690         zástupkyne riad. školy 

                                                                    Mgr. Marta Briestenská 

                                                                    PaedDr. Milada Petková 

           053/4426333         administratívny úsek      

                                       - tajomníčka školy  -  Iveta Bartošová

                                       - ekonómka školy   -  Ing. Alena Frankovičová

           053/4466366        vedúca školskej jedálne   -   p. Eva Minďašová

    053/4426333            administratívny úsek

    mail školy: zsnejedlehosnv@centrum.sk

                          : zsnejedleho.snv@gmail.com


 

 

     Počítadlo prístupov: 080766 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.